• Rodiči zůstáváme i po partnerském rozchodu. Rodičovská práva má každý rodič, který jich nebyl zbaven soudem.

  • Neexistují žádné sociální dávky určené speciálně pro sólo rodiče. I kvůli tomu je 30 % rodin s jedním rodičem a závislými dětmi ohroženo chudobou.

  • Pokud rodič, který má povinnost platit výživné, je s dětmi v kontaktu, má i větší zájem přispívat na jejich výdaje.

  • Důležitou příčinou chudoby
    neúplných rodin
    je neplacení výživného.

  • Dohoda je cesta.

    Cochemská praxe řešení rozvodu je založená na respektu a komunikaci. Klíčová je perspektiva dítěte.

Janův příběh

Petřin příběh

Šimonův příběh

Šimon Kalousek
moderátor,  hudebník a otec pěti dětí

Rozvod: krok za krokem

Každý rozchod partnerů, kteří se kdysi milovali, je těžký. Pro partnery samotné a samozřejmě i pro děti. Univerzální návod na to, jak si nastavit pravidla a jak spolu komunikovat, není. Každý pár je jiný a musí si najít svou vlastní cestu. Existují ale osvědčené postupy, které zpravidla řešení partnerského rozkolu usnadní všem.

MLUVTE SPOLU

Přes veškeré úsilí se stává, že je partnerský vztah příliš náročný, než aby se v něm dalo existovat. Pokud jste vyčerpali možnosti, jak situaci zlepšit, je čas mluvit o tom, jak se slušně rozejít. Rozvod i rozchod zpravidla přináší vypjaté emoce, slzy, prosby nebo i výhružky. Mluvit spolu i přesto je obvykle ta nejlepší cesta.

VOLEJTE PSYCHOLOGA

Je pravděpodobné, že oba až po uši vězíte ve svých emocích, a ty bývají velmi silné. Očekávatelná je zlost, která nám pomáhá maskovat a zvládnout lítost a smutek. Postarejte se proto nejprve o své emoce, aby vám nestály v cestě při společném hledání toho, jak spolu dál fungovat jako rodiče i v nové rodinné konstelaci. Vyhledejte psychologickou či psychoterapeutickou podporu odborníka, který vám pomůže pojmenovat, co cítíte a potřebujete, a tak získat sílu a kontrolu pro další jednání.

PEČUJTE O SVÉ ZDRAVÍ

Děti vás potřebují zdravé a fungující, proto myslete na své fyzické i psychické zdraví. Sportujte, neodbývejte se v jídle. Najděte si i uprostřed rodinných turbulencí čas na sebe. Relaxace, meditace a péče o sebe vám pomůže udržet psychickou odolnost.

DEJTE ŠANCI MEDIACI

Než oslovíte advokáta či advokátku, dejte šanci mediaci. Jde o provázený proces hledání společného řešení a dohody. V případě rozchodu může mediátor/ka pomoci k dohodě o nastavení péče o děti, způsobu předávání informací o nich i nastavení výživného a dalších majetkových poměrů. Protože spolu máte děti, které máte oba rádi, mluvit spolu dál musíte – jde jen o to, jak. Zachovat chladnou hlavu je velmi těžké. Právě pro takové situace se skvěle hodí mediace, která pomůže oběma zlomeným lidem lépe dojít k dohodě.

MLUVTE S DĚTMI

Děti velice dobře cítí, že s rodinou není něco v pořádku. Když jim citlivě sdělíte, jak se mění rodinná situace, jak probíhá dohoda a nastavování nových pravidel, uklidníte nejen sebe, ale především je. Informace by měly být podány stylem, který bude přiměřený věku dětí. Povídejte si o tom, co se děje, i s příbuznými a širší rodinou. Nejistota každého oslabuje.

ZKUSTE VYUŽÍT BEZPLATNOU POMOC

Sociální pracovníci a pracovnice Občanských poraden, OSPOD, či dalších pomáhajících organizací vás mohou provést rozchodem bezpečněji a ochránit nejen vás, ale i vaše děti. Pomohou vám například sestavit rodičovský plán. Bezplatnou právní i psychologickou pomoc nabízí také Aperio (www.aperio.cz/poradna).

SESTAVTE SI RODIČOVSKÝ PLÁN

Za pomoci odborníků nebo i sami, pokud to zvládnete, zkuste vytvořit rodičovský plán. Měl by Vám pomoci při promýšlení otázek týkajících se péče o vaše děti. Pamatujte při jeho vytváření na to, že oba rodiče mají rodičovská práva i odpovědnost k dětem a nezáleží na tom, kdo má dítě v péči. (https://www.justice.cz)

SOUD

V případě, že nejste sezdáni s druhým rodičem, je možné uzavřít i mimosoudní dohodu a nechat si ji potvrdit notářem pro lepší vymahatelnost. Pokud se rozvádíte, může vám i soudce pomoci k uzavření dohody o péči a výživném.  Některé soudy využívají neformální setkání s rodiči před nařízením soudního jednání, kde nabízejí nástroje k dohodě. Soud může také potvrdit rozsudkem dohodu uzavřenou mezi rodiči.

MLUVTE SPOLU I PO ROZHODNUTÍ

Komunikujte s druhým rodičem a s dětmi i po rozhodnutí soudu nebo uzavření dohody. Situace v životě se vyvíjejí, děti rostou, mění se potřeby všech členů rodiny a je potřeba řešit aktuální věči a změny společně. Nic není jednou provždy stanovené, je možné domluvy měnit a upravovat.

UPOZORNĚNÍ

Důležité je vědět, že s partnerem násilníkem, manipulátorem a trýznitelem dohoda možná není. V takovém případě je dobré se obrátit rovnou na soud ohledně stanovení výchovy i výživného, případně rozdělení majetku. Mohou vám v tom pomoci sociální služby (specializované např. na pomoc obětem domácího násilí) nebo pracovníci OSPOD.

 

Číst více
Číst více

Rozvod: krok za krokem

Každý rozchod partnerů, kteří se kdysi milovali, je těžký. Pro partnery samotné a samozřejmě i pro děti. Univerzální návod na to, jak si nastavit pravidla a jak spolu komunikovat, není. Každý pár je jiný a musí si najít i svou cestu, existují ale osvědčené postupy, které zpravidla řešení partnerského rozkolu usnadní.

MLUVTE SPOLU

Přes veškeré úsilí se ale stává, že je partnerský vztah příliš náročný, než aby se v něm dalo existovat. Pokud jste vyčerpali možnosti, jak situaci zlepšit, je čas mluvit o tom, jak se slušně rozejít. Rozvod i rozchod zpravidla přináší vypjaté emoce, slzy, prosby nebo i výhružky. Mluvit spolu i přesto je obvykle ta nejlepší cesta.

VOLEJTE PSYCHOLOGA

Je pravděpodobné, že oba až po uši vězíte ve svých emocích, a ty bývají velmi silné. Očekávatelná je zlost, která nám pomáhá maskovat a zvládnout lítost a smutek. Postarejte se proto nejprve o své emoce, aby vám nestály v cestě při společném hledání toho, jak spolu dál fungovat jako rodiče i v nové rodinné konstelaci. Vyhledejte psychologickou či psychoterapeutickou podporu odborníka, který vám pomůže pojmenovat si, co cítíte a potřebujete, a tak získat sílu a kontrolu pro další jednání.

DALŠÍ KROKY

 

 
 

PEČUJTE O SVÉ ZDRAVÍ

Děti vás potřebují zdravé a fungující, proto myslete na své fyzické i psychické zdraví. Nepřestaňte sportovat, neodbývejte se v jídle. Najděte si i uprostřed rodinných turbulencí čas na sebe. Relaxace, meditace a trocha času pro sebe vám pomůže udržet psychickou odolnost.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEJTE ŠANCI MEDIACI

Než oslovíte advokáta či advokátku, dejte šanci mediaci. Jde o provázený proces hledání společného řešení a dohody. V případě rozchodu může mediátor pomoci řešit nastavení péče o děti, způsoby předávání informací o nich i nastavení výživného a dalších majetkových poměrů. Protože spolu máte děti, které máte oba rádi, mluvit spolu dál musíte – jde jen o to, jak. Zachovat chladnou hlavu je velmi těžké. Právě pro takové situace se skvěle hodí mediace, která pomůže oběma zlomeným lidem lépe dojít k dohodě.
 
 
 

 
 

DEJTE ŠANCI MEDIACI

Děti velice dobře cítí, že s rodinou není něco v pořádku. Proto citlivě sdělenou informací o rodinné situaci, probíhající dohodě a nastavování nových pravidel uklidníte nejen sebe, ale především je. Informace by měly být podány stylem, který bude přiměřený vzhledem k věku dětí. Povídejte si i s příbuznými/širší rodinou.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZKUSTE VYUŽÍT BEZPLATNOU POMOC

Sociální pracovníci Občanských poraden, OSPOD, či dalších pomáhajících organizací vás mohou provést rozchodem bezpečněji a ochránit nejen vás, ale i vaše děti. Pomohou vám například sestavit rodičovský plán. Je potřeba si jen dobře vybrat. Bezplatnou právní i psychologickou pomoc nabízí také Aperio (www.aperio.cz/poradna).
 
 
 

 
 

DEJTE ŠANCI MEDIACI

Než oslovíte advokáta nebo advokátku, dejte šanci mediaci. Jde o provázený proces hledání společného řešení a dohody. V případě rozchodu může řešit nastavení péče o děti, způsoby předávání informací o nih i nastavení výživného a dalších majetkových poměrů. Protože spolu máte děti, které máte oba rádi, mluvit spolu dál musíte – jde jen o to, jak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOLEJTE PSYCHOLOGA

Je pravděpodobné, že oba až po uši vězíte ve svých emocích, a ty bývají velmi silné. Očekávatelná je zlost, která nám pomáhá maskovat a zvládnout lítost a smutek. Postarejte se proto nejprve o své emoce, aby vám nestály v cestě při společném hledání toho, jak spolu dál fungovat jako rodiče i v nové rodinné konstelaci. Vyhledejte psychologickou či psychoterapeutickou podporu odborníka, který vám pomůže pojmenovat se, co cítíte a potřebujete, a tak získat sílu a kontrolu pro další jednání.
 
 
 

 
 

DEJTE ŠANCI MEDIACI

Než oslovíte advokáta nebo advokátku, dejte šanci mediaci. Jde o provázený proces hledání společného řešení a dohody. V případě rozchodu může řešit nastavení péče o děti, způsoby předávání informací o nih i nastavení výživného a dalších majetkových poměrů. Protože spolu máte děti, které máte oba rádi, mluvit spolu dál musíte – jde jen o to, jak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOLEJTE PSYCHOLOGA

Je pravděpodobné, že oba až po uši vězíte ve svých emocích, a ty bývají velmi silné. Očekávatelná je zlost, která nám pomáhá maskovat a zvládnout lítost a smutek. Postarejte se proto nejprve o své emoce, aby vám nestály v cestě při společném hledání toho, jak spolu dál fungovat jako rodiče i v nové rodinné konstelaci. Vyhledejte psychologickou či psychoterapeutickou podporu odborníka, který vám pomůže pojmenovat se, co cítíte a potřebujete, a tak získat sílu a kontrolu pro další jednání.
 
 
 
 

PEČUJTE O SVÉ ZDRAVÍ

Děti vás potřebují zdravé a fungující, proto myslete na své fyzické i psychické zdraví. Nepřestaňte sportovat, neodbývejte se v jídle. Najděte si i uprostřed rodinných turbulencí čas na sebe. Relaxace, meditace a trocha času pro sebe vám pomůže udržet psychickou odolnost.

DEJTE ŠANCI MEDIACI

Než oslovíte advokáta či advokátku, dejte šanci mediaci. Jde o provázený proces hledání společného řešení a dohody. V případě rozchodu může mediátor pomoci řešit nastavení péče o děti, způsoby předávání informací o nich i nastavení výživného a dalších majetkových poměrů. Protože spolu máte děti, které máte oba rádi, mluvit spolu dál musíte – jde jen o to, jak. Zachovat chladnou hlavu je velmi těžké. Právě pro takové situace se skvěle hodí mediace, která pomůže oběma zlomeným lidem lépe dojít k dohodě.

DEJTE ŠANCI MEDIACI

Děti velice dobře cítí, že s rodinou není něco v pořádku. Proto citlivě sdělenou informací o rodinné situaci, probíhající dohodě a nastavování nových pravidel uklidníte nejen sebe, ale především je. Informace by měly být podány stylem, který bude přiměřený vzhledem k věku dětí. Povídejte si i s příbuznými/širší rodinou.

ZKUSTE VYUŽÍT BEZPLATNOU POMOC

Sociální pracovníci Občanských poraden, OSPOD, či dalších pomáhajících organizací vás mohou provést rozchodem bezpečněji a ochránit nejen vás, ale i vaše děti. Pomohou vám například sestavit rodičovský plán. Je potřeba si jen dobře vybrat. Bezplatnou právní i psychologickou pomoc nabízí také Aperio (www.aperio.cz/poradna).

DEJTE ŠANCI MEDIACI

Než oslovíte advokáta nebo advokátku, dejte šanci mediaci. Jde o provázený proces hledání společného řešení a dohody. V případě rozchodu může řešit nastavení péče o děti, způsoby předávání informací o nih i nastavení výživného a dalších majetkových poměrů. Protože spolu máte děti, které máte oba rádi, mluvit spolu dál musíte – jde jen o to, jak.

VOLEJTE PSYCHOLOGA

Je pravděpodobné, že oba až po uši vězíte ve svých emocích, a ty bývají velmi silné. Očekávatelná je zlost, která nám pomáhá maskovat a zvládnout lítost a smutek. Postarejte se proto nejprve o své emoce, aby vám nestály v cestě při společném hledání toho, jak spolu dál fungovat jako rodiče i v nové rodinné konstelaci. Vyhledejte psychologickou či psychoterapeutickou podporu odborníka, který vám pomůže pojmenovat se, co cítíte a potřebujete, a tak získat sílu a kontrolu pro další jednání.

DEJTE ŠANCI MEDIACI

Než oslovíte advokáta nebo advokátku, dejte šanci mediaci. Jde o provázený proces hledání společného řešení a dohody. V případě rozchodu může řešit nastavení péče o děti, způsoby předávání informací o nih i nastavení výživného a dalších majetkových poměrů. Protože spolu máte děti, které máte oba rádi, mluvit spolu dál musíte – jde jen o to, jak.

VOLEJTE PSYCHOLOGA

Je pravděpodobné, že oba až po uši vězíte ve svých emocích, a ty bývají velmi silné. Očekávatelná je zlost, která nám pomáhá maskovat a zvládnout lítost a smutek. Postarejte se proto nejprve o své emoce, aby vám nestály v cestě při společném hledání toho, jak spolu dál fungovat jako rodiče i v nové rodinné konstelaci. Vyhledejte psychologickou či psychoterapeutickou podporu odborníka, který vám pomůže pojmenovat se, co cítíte a potřebujete, a tak získat sílu a kontrolu pro další jednání.

Dohoda ke když…

I když DOHODA může znít abstraktně a jak něco nedosažitelného, ve skutečnosti jde i o malé věci. I drobnost, na které se dokážete domluvit, se počítá. Každý vstřícný krok, je krokem na cestě k DOHODĚ.

PŘÍKLADY DOHODY

 

 
 

TRÁVENÍ PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

Ucelenou představu, o čem všem se bude třeba domlouvat, nabízí rodičovský plán, který si mohou rodiče vypracovat. Je možné vyplnit jej nejdříve samostatně a pak si své představy navzájem sdělit. Při jeho sestavování lze také využít služeb mediátora a začlenit rodičovský plán do mediace.
 
 
 

 
 

PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI RODIČI

Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči. Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči.
 
 
 

 
 

TRÁVENÍ PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

Ucelenou představu, o čem všem se bude třeba domlouvat, nabízí rodičovský plán, který si mohou rodiče vypracovat. Je možné vyplnit jej nejdříve samostatně a pak si své představy navzájem sdělit. Při jeho sestavování lze také využít služeb mediátora a začlenit rodičovský plán do mediace.
 
 
 

 
 

PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI RODIČI

Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči. Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči.
 
 

DALŠÍ PŘÍKLADY DOHODY

 

 
 

TRÁVENÍ PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

Ucelenou představu, o čem všem se bude třeba domlouvat, nabízí rodičovský plán, který si mohou rodiče vypracovat. Je možné vyplnit jej nejdříve samostatně a pak si své představy navzájem sdělit. Při jeho sestavování lze také využít služeb mediátora a začlenit rodičovský plán do mediace.
 
 
 

 
 

PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI RODIČI

Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči. Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči.
 
 
 

 
 

TRÁVENÍ PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

Ucelenou představu, o čem všem se bude třeba domlouvat, nabízí rodičovský plán, který si mohou rodiče vypracovat. Je možné vyplnit jej nejdříve samostatně a pak si své představy navzájem sdělit. Při jeho sestavování lze také využít služeb mediátora a začlenit rodičovský plán do mediace.
 
 
 

 
 

PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI RODIČI

Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči. Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči.
 
 

Dohoda je když…

DOHODA se na první pohled může zdát jako složitá a nedosažitelná. Ve skutečnosti jde ale o malé věci. I drobnost, na které se dokážete společně domluvit, se počítá. Každý vstřícný krok, je krokem na cestě k DOHODĚ.

Dohoda je, když se domluvíte se na tom, u koho budou děti trávit vánoční svátky, Velikonoce nebo prázdniny. Například Štědrý den v liché roky u matky a v sudé u otce. Dokážete se domluvit na pravidelném střídání? Dokážete si vyjít vstříc při plánování termínů dovolené? I to je dohoda.

Když se rodiče dokáží domluvit, jaké dárky pořídí dítěti k narozeninám – ať už to bude větší společný dárek, po kterém dítě touží, nebo každý rodič pořídí něco vhodného – i to je dohoda.

Výběr školy nebo školky je také věcí dohody. Stejně jako výběr kroužků. Když se rodiče společně domluví na způsobu vzdělání svých dětí, znamená to další krok na cestě dohody.

Když je dítě u jednoho z rodičů, může komunikovat s druhým rodičem? Mohou si volat a posílat zprávy? Jak často? I nastavení toho, jak spolu být v kontaktu, je dohoda.

Kdo bude chodit na třídní schůzky dětí a jak bude informovat druhého rodiče? Jak se budou řešit případné výchovné problémy nebo problémy ve škole? Rodiče se můžou dohodnout předem, nebo se domluvit, podle potřeby.

Kdo bude zajišťovat a platit brýle a rovnátka? Případně v jaké cenové relaci se budou pořizovat, pokud se o tyto náklady rodiče dělí rovným dílem? I na tom je potřeba se dohodnout.

Jak nastavit kapesné pro dítě/děti? Kolik budou děti dostávat? Jak se bude výše kapesného měnit s věkem? A jak se bude kapesné vyplácet? V hotovosti nebo na účet? V přehledně nastavených pravidlech se dítě bude lépe orientovat.

Kdo si bude uplatňovat daňové odpočty na dítě? Domluva rodičů v této otázce by měla být férová a vždy v souladu se zákonem.

Budou mít děti sjednané úrazové nebo životní pojištění? Jaké bude krytí a kdo bude pojištění platit? A co třeba stavební spoření? I to je součást rodičovské dohody.

Kdo bude platit náklady na kroužky? Nejde jen o cenu kroužku, ale třeba i o sportovní vybavení, hudební nástroj, sportovní soustředění…

Dohoda znamená předem se domluvit, co a jak. Dohoda ale také znamená vyjít druhému vstříc. Netrvat striktně na dohodnutých pravidlech, ale dokázat se dohodnout znovu a jinak – i to je dohoda. Cesta dohody je dlouhá, často velmi náročná. Ale je to cesta, která vede k větší spokojenosti Vašich dětí.
Číst více
Příklady dohody

Dohoda ke když…

I když DOHODA může znít abstraktně a jak něco nedosažitelného, ve skutečnosti jde i o malé věci. I drobnost, na které se dokážete domluvit, se počítá. Každý vstřícný krok, je krokem na cestě k DOHODĚ.

PŘÍKLADY DOHODY

 

 
 

TRÁVENÍ PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

Ucelenou představu, o čem všem se bude třeba domlouvat, nabízí rodičovský plán, který si mohou rodiče vypracovat. Je možné vyplnit jej nejdříve samostatně a pak si své představy navzájem sdělit. Při jeho sestavování lze také využít služeb mediátora a začlenit rodičovský plán do mediace.
 
 
 

 
 

PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI RODIČI

Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči. Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči.
 
 
 

 
 

TRÁVENÍ PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

Ucelenou představu, o čem všem se bude třeba domlouvat, nabízí rodičovský plán, který si mohou rodiče vypracovat. Je možné vyplnit jej nejdříve samostatně a pak si své představy navzájem sdělit. Při jeho sestavování lze také využít služeb mediátora a začlenit rodičovský plán do mediace.
 
 
 

 
 

PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI RODIČI

Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči. Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči.
 
 

DALŠÍ PŘÍKLADY DOHODY

 

 
 

TRÁVENÍ PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

Ucelenou představu, o čem všem se bude třeba domlouvat, nabízí rodičovský plán, který si mohou rodiče vypracovat. Je možné vyplnit jej nejdříve samostatně a pak si své představy navzájem sdělit. Při jeho sestavování lze také využít služeb mediátora a začlenit rodičovský plán do mediace.
 
 
 

 
 

PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI RODIČI

Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči. Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči.
 
 
 

 
 

TRÁVENÍ PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

Ucelenou představu, o čem všem se bude třeba domlouvat, nabízí rodičovský plán, který si mohou rodiče vypracovat. Je možné vyplnit jej nejdříve samostatně a pak si své představy navzájem sdělit. Při jeho sestavování lze také využít služeb mediátora a začlenit rodičovský plán do mediace.
 
 
 

 
 

PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI RODIČI

Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči. Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči.
 
 

TRÁVENÍ PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

Ucelenou představu, o čem všem se bude třeba domlouvat, nabízí rodičovský plán, který si mohou rodiče vypracovat. Je možné vyplnit jej nejdříve samostatně a pak si své představy navzájem sdělit. Při jeho sestavování lze také využít služeb mediátora a začlenit rodičovský plán do mediace.

PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI RODIČI

Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči. Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči.

TRÁVENÍ PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

Ucelenou představu, o čem všem se bude třeba domlouvat, nabízí rodičovský plán, který si mohou rodiče vypracovat. Je možné vyplnit jej nejdříve samostatně a pak si své představy navzájem sdělit. Při jeho sestavování lze také využít služeb mediátora a začlenit rodičovský plán do mediace.

PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI RODIČI

Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči. Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči.

TRÁVENÍ PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

Ucelenou představu, o čem všem se bude třeba domlouvat, nabízí rodičovský plán, který si mohou rodiče vypracovat. Je možné vyplnit jej nejdříve samostatně a pak si své představy navzájem sdělit. Při jeho sestavování lze také využít služeb mediátora a začlenit rodičovský plán do mediace.

PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI RODIČI

Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči. Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči.

TRÁVENÍ PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

Ucelenou představu, o čem všem se bude třeba domlouvat, nabízí rodičovský plán, který si mohou rodiče vypracovat. Je možné vyplnit jej nejdříve samostatně a pak si své představy navzájem sdělit. Při jeho sestavování lze také využít služeb mediátora a začlenit rodičovský plán do mediace.

PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI RODIČI

Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči. Jak bude probíhat, její četnost, zavázání se k tomu, že dítě nebude prostředníkem komunikace mezi rodiči.

Fakta

0%
40% rodičů neplatí výživné včas a řádně. Mnoho dětí se tak dostává do situace, kdy jsou ohroženy chudobou.
ROZVODY V ČÍSLECH
korun je průměrná výše výživného na jedno dítě v ČR
dětí v ČR žije v neúplných rodinách
procent dětí z neúplných rodin žije na hranici chudoby
procent manželství se rozvádí

100% 

dětí má právo chodit do školy, žít v bezpečném prostředí, být v kontaktu se svou rodinou, dostat tu nejlepší možnou péči. Proto vznikla Úmluva o právech dítěte, která prosazuje rovné příležitosti pro všechny děti.

Důležité pojmy

Klikněte zde na seznam užitečné terminologie

Udělejte si test!

Kolik toho víte o tom, jak jaká je u nás situace s rozvody a placením výživného? 
0%

Jaká je výše průměrného výživného v České republice?

Correct! Wrong!

Ta nejnižší částka z našich možností je průměrné výživné v roce 2018. Při výchově školou povinného dítka nebo středoškoláka to není moc, že?

Kolik je mezi sólo rodiči žen?

Correct! Wrong!

Sólo rodiče mají své postavení těžší. Pokud je to navíc žena s průměrně menší mzdou, může to pro rodinu představovat velký problém. Žen je mezi sólo rodiči 87 %.

Počet neplatících rodičů v ČR?

Correct! Wrong!

140 000 rodičů neplatí řádně výživné.

Kolik dětí vyrůstá jen s jedním rodičem?

Correct! Wrong!

Počet dětí, které žijí jen s jedním rodičem, je opravdu 405 000. Následky odloučení rodičů ale lze zmírnit dohodou a jejím následným dodržováním oběma partnery.

Kolik manželství se rozvádí?

Correct! Wrong!

V roce 2018 bylo soudně rozvedeno 24 tisíc manželství.

Kolik dětí se rodí mimo manželství?

Correct! Wrong!

V České republice se v roce 2018 narodilo více než 111 tisíc dětí. Z toho zhruba polovina rodičů nejsou manželé. Ale nárok na finanční podporu po rozchodu mají všechny děti stejný.

Váš výsledek:
BLAHOPŘEJEME!
Další fakta o placení výživného naleznete v dokumentech ke stažení.

 

ADVOKÁT / PRÁVNÍK

Ve významu slov advokát a právník je rozdíl. Právník je absolvent vysokoškolského právnického studia. Advokát je právník, který úspěšně složil advokátní zkoušky a může tedy vykonávat svou praxi samostatně a za úplatu. Advokát zastupuje práva a zájmy jednoho z rodičů nebo dítěte před soudem a snaží se o co nejlepší výsledek v zájmu své strany. Někteří advokáti poskytují ale i mediátorské služby zaměřené na dohodu mezi rozvádějícími se manžely.

ALIMENTY

Alimenty = Výživné

COCHEMSKÁ PRAXE

Právnický termín pro osobu, která dostává a má nárok na výživné. V případě rozvodu se jedná o děti i jejich rodiče, kterého rozchod ohrožuje na základních potřebách.

DOHODA

Dohoda je základním kamenem společného řešení. Dohoda je cesta pro spokojené děti a rodiče i po rozvodu či rozchodu. Dohoda jsou i malá společná rozhodnutí, jako je třeba výběr školní aktovky, volba mimoškolní aktivity nebo i způsob trávení vánočních svátků. Pomocí malých kroků můžou rodiče překonat nepříjemnou situaci. V průběhu rozchodu/rozvodu je někdy dobré uzavřít formální dohodu (např. potvrzenou notářem, či soudem) tak, aby vznikla jistota její vymahatelnosti.

EXEKUCE

Výživné lze vymáhat také v exekutorském řízení (tzv. exekuci). V případě exekučního vymáhání výživného dochází ke spolupráci s exekutorem, který na základě návrhu na nařízení exekuce žádá soud o pověření k jejímu provedení. Exekutor následně samostatně lustruje majetek povinného a může postihnout i více finančních zdrojů současně. Náklady na vedení exekuce i odměna exekutora jsou účtovány dlužníkovi. V případě neúspěšné exekuce (např. pro nedostatek majetku dlužníka) jsou účtovány oprávněnému rodiči.

EXEKUČNÍ TITUL

Exekuční titul je soudní dokument, který opravňuje rodiče žijícího ve společné domácnosti s dítětem, žádat po povinném rodiči finanční obnos spojený s výchovou dítěte.

FIKCE VÝŠE PŘÍJMU

Pokud rodič při soudním jednání neprokáže své příjmy, pak se za jejich výši považuje 25násobek životního minima jednotlivce. Z této částky se dále počítá výživné pro dítě a případně i druhého rodiče.

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA

Istanbulská úmluva neboli Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí zavázala státy, které úmluvu podepsaly a ratifikovaly, k podniknutí takových kroků, které právně postihují násilí na dětech a genderově podmíněné násilí, domácí násilí, genderové stíhání. (domácí násilí). Více informací naleznete ZDE.

JINÝ SOUDNÍ ROK

Jiný soudní rok je přípravné jednání, za jiných, než standardních podmínek, jehož průběh, místo a způsob konání určuje předseda senátu opatřením. Při tomto jednání dá soud účastníkům prostor, aby se k věci vyjádřili, nebo zjistí jejich stanoviska jiným vhodným způsobem. Touto formou při rozvodovém řízení neformálně některé soudy komunikují s rodiči nebo i s dětmi ještě před nařízením samotného soudního jednání ve věci. Dávají tak většinou prostor dohodě.

MEDIÁTOR / MEDIACE

Díky třetí straně – mediátorovi se mohou znesvářené strany lépe dohodnout a snáze vyřešit problémy. Mediace může probíhat společně, nebo i odděleně. Mediátor za pomoci mediačního procesu pomůže lidem vydefinovat si jejich přání a potřeby a na jejich základě se dohodnout k oboustranné spokojenosti. Pro řešení rodinných sporů jsou vhodní rodinní mediátoři.

OPATROVNICKÉ ŘÍZENÍ

Je součástí rozvodového řízení a jedná se o úpravu poměrů nezletilých dětí – tedy péče a výživy pro dobu po rozvodu. Rodiče se na úpravě mohou dohodnout a sepsanou dohodu si nechat potvrdit notářem. Tuto dohodu pak předloží soudu a ten ji většinou potvrdí, pokud je v nejlepším zájmu dítěte.

OPRÁVNĚNÁ OSOBA / OPRÁVNĚNÝ RODIČ

Právnický termín pro osobu, která má nárok na výživné. V případě rozvodu se jedná o děti a případně i o rodiče, kterého rozchod ohrožuje na základních potřebách.

OSPOD

Zkratka OSPOD znamená: Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Hovorově se mu říká „sociálka“. Při rozvodech mohou sociální pracovníci OSPODu pomoci např. s dohodou ohledně dětí či výživného. V rozvodu působí jako ochranitelé zájmů dítěte. Pobočky OSPOD má každé větší město na svém městském úřadu.

PÉČE VÝLUČNÁ

Tento typ péče znamená, že jeden z rodičů má dítě do své péče zpravidla svěřené soudem a druhý rodič se s ním setkává za domluvených nebo stanovených podmínek a platí na něj výživné. Oba rodiče však mají k dítěti i nadále rodičovská práva i odpovědnost. Rozhodování o školách, bydlení nebo lékařských zákrocích stále závisí na obou rodičích. Uspořádání může být různé, nejčastěji se volí varianta setkávání s druhým rodičem na víkend od pátku odpoledne do neděle večer (jednou za 14 dní) a jedno odpoledne v týdnu.

POVINNÁ OSOBA / POVINNÝ RODIČ

Jedná se o právnický terminus technicus. V rozvodovém řízení se jedná o osobu, která je povinna děti a případně i jejich rodiče zaopatřit.

RODIČOVSKÝ PLÁN

Rodičovský plán je detailní dohoda ohledně péče, výchovy a výživy dětí, který mohou rodiče uzavřít, podepsat a nechat si případně ověřit podpisy notářem, pokud jsou schopni se dohodnout.
Vzor najdete např. ZDE.

ROZVOD NESPORNÝ

Za nesporný rozvod se považuje rozvod manželství, kde se nezjišťují příčiny rozvratu. Návrh podávají společně oba manželé nebo se druhý k návrhu připojí. Dalšími podmínkami je, že ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí. Pokud se manželé domluví a sepíší si dohodu o veškerých podrobnostech rozdělení majetku, bydlení, výživy a péče o děti, pak se jedná o rozvod nesporný. Dohodu pak potvrdí soud usnesením. Takový rozvod probíhá rychleji a je zpravidla šetrnější ke všem účastníkům vč. dětí.

ROZVOD SPORNÝ

Pokud jeden z partnerů nesouhlasí s rozvodem, nebo se nejsou manželé schopni domluvit na rozdělení majetku, výživném či péči o děti, pak se jedná o rozvod sporný, ve kterém rozhoduje soud. Řízení je možné zahájit spornou formou, ale posléze se rozvést dohodnutým způsobem, což platí stejně i v opačném směru.

SAMOŽIVITEL / SAMOŽIVITELKA

V současné době se pojem samoživitel/samoživitelka používá jako označení rodiče, který žije s dítětem v jedné domácnosti a živí dítě sám/a. Právní termín se vztahuje na všechny svobodné, rozvedené nebo ovdovělé muže a ženy. Termín ale nemá přesnou vypovídací hodnotu, proto Aperio používá termín “Sólo rodič”.

SÓLO RODIČ

Je to obecně rodič, který vychovává dítě ve své domácnosti sám. V některých případech se, ale např. může opřít o výživné ze strany druhého rodiče, sociální dávky, nebo pomoc neziskových organizací. Může mít také dítě ve střídavé péči s druhým rodičem, nebo být svobodný nebo ovdovělý. Pojem sólo rodič je širším termínem, než v zákonech užívaný pojem samoživitel/samoživitelka. Ten totiž zcela nepostihuje všechny situace, do nichž se mohou rodiče dostat.

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní řízení je obecný název pro celý sled jednotlivých situací, které v případě rozvodu končí usnesením/rozsudkem a dohodou o bydlení, výchově a výživě dětí a většinou také majetkovým vypořádáním. Přesný postup si můžete přečíst ZDE.

SOUDNÍ VÝKON ROZHODNUTÍ

Pokud povinný rodič neplatí výživné, je možné částku vymáhat soudně nebo v exekučním řízení. Soudní výkon rozhodnutí provádí soud, který o výživném naposledy rozhodoval prostřednictvím svých vykonavatelů. Oprávněný rodič musí v návrhu sám uvést majetek dlužníka a určit způsob vymáhání (např. srážkami ze mzdy). Soud majetek dlužníka aktivně nedohledává ani nezkouší různé cesty vymožení (na rozdíl od exekutora). Toto řízení je pro oprávněného rodiče bezplatné.

SPOLEČNÁ PÉČE

Pokud jsou partneři schopni bez problémů se domluvit a pokračovat ve vztahu s dítětem beze změn, je společná péče ideálním řešením. Společná péče není zákonem nijak specifikovaná. Je vhodná, pokud rodiče spolu po rozvodu i nadále bydlí nebo vychovávají téměř dospělého potomka. Nebo pokud se spolu dokáží flexibilně dohodnout. K této péči je nutný souhlas obou rodičů a neurčuje se výživné žádnému z rodičů.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

Do společného jmění manželů neboli SJM spadá majetek, který získali během trvání manželství oba manželé. (Platí zde výjimky, jako například dědictví.) Do SJM patří také dluhy. Při rozvodu se lze na jeho vypořádání dohodnout, nebo jeho rozdělení určí soud. Rozvést manželství je možné i bez majetkového vypořádání, které je potřeba udělat nejpozději do 3 let od rozvodu.

STŘÍDAVÁ PÉČE

Tento typ rozdělení péče o děti po rozvodu rodičů svěřuje děti do péče obou rodičů. Zpravidla se rodiče dohodnou, jak a kdy bude dítě u kterého z nich, může to ale určit i soud.Domluva může být zcela individuální a záleží, jestli se rodiče střídají po týdnu nebo měsíci, nemusí jít ani o rozdělení půl na půl. Výhodou je, že jeden z rodičů netráví s dítětem jen víkend, ale je s ním i v běžných dnech a řeší běžné školní starosti i radosti. Dítě tak vidí, že oba rodiče mají stejnou váhu při rozhodování.

TABULKA PRO VÝPOČET VÝŠE VÝŽIVNÉHO

Správně se tomuto vodítku pro výpočet výživného říká Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti. Vychází pouze z věku dítěte a výše příjmu povinného rodiče. Tabulka je pouze orientační a slouží jen jako doporučení. O výši výživného rozhoduje soud.
Link ZDE.

VÝŽIVNÉ NA DÍTĚ

Finanční částka, která pokrývá stravu a další životní potřeby dítěte jako je bydlení, náklady na školní akce a zájmové kroužky nebo oblečení. Tuto částku pravidelně vyplácí povinný rodič (zpravidla ten rodič, který s dítětem nežije v jedné domácnosti). Na výši se mohou dohodnout rodiče nebo ji určí soud.

ZÁLOHOVANÉ VÝŽIVNÉ

Zálohované výživné pomáhá sólo rodiči ve chvíli, kdy povinný rodič neplatí alimenty. Stát přebírá tuto odpovědnost na sebe. V podstatě se jedná o to, že dlužné na výživném neplatícímu rodiči stále nabíhají, ale vymáhá je stát. Rodič, kterému na výchovu dítěte peníze chybí, je dostává pravidelně od státu. V ČR zatím zálohované výživné nemáme (existuje v jiných evropských státech – např. v SR nebo ve Švédsku).

Chcete o výživném vědět ještě víc?

NEPLACENÍ VÝŽIVNÉHO: STUDIE KE STAŽENÍ
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ KE STAŽENÍ
TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Kontakty

Telefon: +420 222 364 083
Mobilní: +420 739 062 011
E-mail: aperio@aperio.cz
Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství

Podpořte bezplatnou poradnu pro rodiče

Jsme tu, aby rodiče nebyli se svými starostmi sami. Dobrá rada ve správnou chvíli dokáže změnit běh věcí, zachránit situaci celé rodiny.
Pomáhejte s námi!

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. 
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google